header bg

Specialisaties

Naast de standaard pedicure behandeling ben ik gespecialiseerd in diverse voetbehandelingen. De behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraars maar is afhankelijk van het soort verzekering die is afgesloten en mits de behandeling gebeurd door een gediplomeerde pedicure aangesloten bij de vakorganisatie Provoet en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Pedicures.
Ik kan u in mijn praktijk helpen bij een groot aantal specialistische voetproblemen. Hier is een overzicht:

Diabetische voet
In 2015 vonden er een aantal wijzigingen plaats in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes geregeld wordt.De voetzorg wordt opgedeeld in 4 zorgprofielen waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is hoe meer voetzorg noodzakelijk is. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners bijvoorbeeld een diabetische verpleegkundige of praktijkondersteuner. Vaak zal er doorverwezen worden naar een podotherapeut die een persoonlijk behandelplan schrijft. Uitvoering zal dan gebeuren door een pedicure diabetische voet of een medisch pedicure. Deze samenwerking zal op contractbasis worden uitgevoerd. Mits er vergoedingen bestaan vanuit basis of aanvullende verzekering zal er dan door de podotherapeut worden gedeclareerd bij de van toepassing zijnde zorgverzekeraar. De podotherapeut zal zorg dragen voor betaling aan de uitvoerende pedicure. 

Reumatische voet
De voeten van reumatische patiënten zijn vaak extra gevoelig door gewrichtsontstekingen, slijmbeursontstekingen, ‘slijtage’ in de gewrichten en standveranderingen. Professionele verzorging is een vereiste.

Oudere voet
In de loop van het mensenleven zakt de voet door; daardoor wordt de voet breder en langer. Preventief en frequent verzorgen van de voeten door een pedicure voorkomt voetklachten. De benadering van de oudere voet eist geduld en inzicht van de pedicure.

Code van de voetverzorger
Certificaat dat aantoont dat wordt voldaan aan alle wettelijke- en branche-eisen die worden gesteld aan hygiëne, milieu en arbeidsomstandigheden.

Vilttechniek
Bij hevige drukpijnen het direct verlichten van zowel tenen als voeten.

Nagelbeugeltechniek
Het corrigeren van de ingroeiende nagel naar een juiste vorm door middel van een op maat gemaakte beugel van metaal of kunststof of het plaatsen van een metalen veertje.

Orthesiologie
Door het vervaardigen van een orthese van silicone, wordt er een drukontlastend stukje voor tussen de tenen gemaakt, waardoor klachten verminderen c.q. verdwijnen.

Anti druk technieken
Het direct verlichten van druk op zowel tenen alsmede voeten.

Ingroeiende nagels
Op de juiste manier knippen en vijlen van teennagels en het reguleren van de groei van de teennagel.

Acryl/Gel op teennagels

Voor het vormen van mooie, natuurlijke teennagels. Eventueel na een trauma nagel of juist voor de sier.